ma
di
wo
do
vr
za
zo
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Agenda

Vrijwilliger

De Fethullah Gülenbeweging in Nederland

Martin van Bruinessen - 2010Dit rapport is opgesteld ter beantwoording van de vragen van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie aangaande de internaten en instellingen voor huiswerkbegeleiding van de zogenaamde Gülenbeweging. Deze vragen betreffen met name de pedagogisch-didactische aanpak en het klimaat binnen deze instellingen, en de invloed ervan op contacten buiten de eigen (etnische) groep. De rapporteur heeft de vrijheid genomen deze vragen breed te interpreteren en ook andere dan de genoemde instellingen, die (mede) een educatief of karaktervormend doel hebben, in de beschrijving en analyse te betrekken.

Het rapport is gebaseerd op bevindingen in het kader van een breder en nog lopend vergelijkend onderzoek naar een aantal invloedrijke transnationale islamitische organisaties die in West-Europa actief zijn, waaronder de Gülenbeweging. Dit onderzoeksproject, dat door prof. Martin van Bruinessen van de Universiteit Utrecht wordt gecoördineerd en wordt uitgevoerd in samenwerking met FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, is begin 2009 van start gegaan. Ook het deel van dit onderzoeksproject dat betrekking heeft op de Gülenbeweging, dat door van Bruinessen zelf in samenwerking met Mehmet !ahin wordt uitgevoerd, was al begonnen voordat bekend werd dat de Minister, naar aanleiding van Kamervragen, een onderzoek speciaal naar de internaten en huiswerkbegeleiding van deze beweging wilde doen uitvoeren.

Op 17 december 2009 werd bekend dat de Minister had besloten de aanbestedingsprocedure van dit laatste onderzoek stop te zetten en zich te beraden op vervolgstappen om tot een gedegen onderzoeksrapport te komen. Op 8 maart 2010 werd de aanbestedingsprocedure formeel ingetrokken en FORUM verzocht om een rapportage op grond van het reeds lopende onderzoek van van Bruinessen en !ahin. Dit onderzoek heeft een ruimere vraagstelling dan het door de Minister verlangde – het betreft o.a. ook de interne organisatie van de beweging en de specifiek religieuze praktijken en de methoden van disciplinering of persoonlijkheidsvorming binnen de beweging. Volgens de oorspronkelijke planning zal dit onderzoek niet voor het eind van 2010 zijn afgerond. Op verzoek van het Ministerie is besloten prioriteit te geven aan een rapportage over de bevindingen betreffende de specifieke door de Minister gestelde vragen, en het is deze rapportage die hierbij wordt aangeboden. 

Het rapport is opgesteld door Martin van Bruinessen, op basis van eigen interviews en observaties en een omvangrijke hoeveelheid schriftelijke bronnen, en met gebruikmaking van materiaal uit de door Mehmet !ahin opgetekende levensgeschiedenissen van personen die bij de beweging betrokken zijn of geweest zijn. Voor de selectie van het materiaal, de analyse en de conclusies is alleen van Bruinessen verantwoordelijk.Universiteit UtrechtVerwante Dossiers: Strekkingen & stromingen

 • De 'nieuwe sjiieten' van Brussel
  Samira Bendadi - MO*magazine 2009
 • De Fethullah Gülenbeweging in Nederland
  Martin van Bruinessen - Universiteit Utrecht 2010
 • Dynamiek in islamitisch activisme
  WRR - Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid - Nederland 2006
 • Het jihadistisch internet | Kraamkamer van de hedendaagse jihad
  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2012
 • Réformismes, Islamismes et Libéralismes religieux
  Malika ZEGHAL - Centri Tricontinental - CETRI 2008
 • Religie, binding en polarisatie
  Universiteit van Antwerpen - Sipco Vellenga & Gerard Wiegers - 2012
 • The modernity of islamism and jihad militancy
  Sami ZEMNI - Studia Diplomatica 2006
 • The Muslim Brotherhood and the Egyptian Regime
  Hossam TAMMAM - Arab Reform Brief 2010
 • What future for political Islam?
  Graham FULLER & Marcel KURPERSHOEK - Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid - Nederland 2004
 • Check onze blog manatalks.blogspot.com  Activiteit in de kijker


  01 02 2013 Zorg in tijden van efficiëntie - Levensbeschouwing in de zorg en hulpverlening

  MANA vzw ism HiG, Ella, Motief, CIMIC, Provincie Vlaams-Brabant, ODiCE & CAW-CGG

  Provinciehuis Vlaams-Brabant, 3000 Leuven


  Manazine #6 | SPECIAL: Islamitisch cultureel religieus erfgoed


  MANAzine - tijdschrift met debat en discussie op de snijlijn van maatschappij, cultuur & islam. | Islamitisch religieus en cultureel erfgoed

  Share Share

  Voeg je event toe aan onze agenda.  Schrijf je in voor de nieuwsbrief!  Schrijf je in als vrijwilliger.


  5 oktober 2015
  الاثنين 22 ذو الحجة 1436
  Antwerpen    Brussel    Gent    Hasselt
  Arabisch    Turks